دامپزشکی از راههای شناخت و بندگی خدا است مقالات من در تابناک و غيره بررسي مسئله نجاست سگ دکتر محمد لطفی زاده - دامپزشک - مصائب ما و آقای تنگ شیر!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
دامپزشکی از بهترین علوم برای شناخت و بندگی خدا است
 

متاسفانه در روزنامه سرمایه به مناسبت چهارده مهر ماه مطلبی توسط آقای قربانعلی تنگ شیر که دامپزشک هم نیستند نوشته شده که اشتباهات فراوانی در آن وجود دارد. از جمله مهترین آنها ذکر اشتباه دلیل برگزیدن مهر برای نام چهارده مهر ، ذکر عبارت آنفلوآنزای خوکی (که ظاهراْ نویسنده متن خواب تشریف داشته اند) ، ذکر تعداد بیماری مشترک در اثر تغذیه!!! (عبارتی غیرمتعارف) ، ذکر عبارت شیوع بیشتر (که کاملاْ معلوم است ایشان از اینگونه اصطلاحات اطلاع کافی ندارند) و موارد دیگری که مجال پرداختن به آنها نیست. از همه جالبتر آنکه ایشان سود آنفلوآنزای به زعمشان خوکی را به جیب وزارت بهداشت واریز فرموده اند و مدعی شده اند که با ورود آنفلوانزای خوکی (که من متوجه نشدم ورودش به کجا؟!!!) دنیا متوجه دامپزشکی شده است!!! آخر برادر بزرگوار می خواهید از دامپزشکی دفاع کنید خوب چرا مشورت نمی کنید و چیزی می نویسید که مایه ...... باشد!؟!!!

لینک متن ایشان در روزنامه سرمایه : http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?60891

  نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۸ساعت 3:27  توسط دکتر محمد لطفی زاده  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM